Projekti Mūsu projekti
15.05.2023

Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana

Latvijas izvērtētāju asociācija 2023.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana” (līguma Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/041/39). Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Latvijas Izvērtētāju asociācija" (LATES) kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā.

28.02.2022

Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā 2022. gadā

Latvijas izvērtētāju asociācija 2022.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” (līguma Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/014/32).
Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Latvijas Izvērtētāju asociācija" kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

14.03.2021

Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana izvērtēšanas kultūras attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija 2021.gadā īsteno projektu "Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana izvērtēšanas kultūras attīstīšanai Latvijā" (Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/011).