Valde Par mūsu valdi

Valdes priekšsēdētājs
Krišjānis Veitners

Valdes locekļi
Elita Benga
Anna Pavlina
Sandra Spūle
Aivars Timofejevs

valde@izvertesana.lv