Par mums Par Latvijas izvērtētāju asociāciju

Latvijas Izvērtētāju asociācija (LATES) ir Latvijā reģistrēta nevalstiska organizācija, kuras virsmērķis ir attīstīt izvērtēšanas kultūru Latvijā.

LATES darbības mērķi ir saistīti, pirmkārt, ar izvērtēšanas jomas kvalitāti, izglītību un standartiem, attīstot un pilnveidojot izvērtēšanas teoriju, praksi, metodes un to pielietojumu, nosakot un īstenojot profesionālus izvērtēšanas principus un standartus. Kā arī LATES darbības mērķis ir izvērtēšanas jomas popularizēšana un sadarbības veicināšana, atbalstot dialogu un pieredzes apmaiņu starp izvērtētājiem un izvērtēšanas lietotājiem, informējot un izglītojot sabiedrību par dažādu projektu, programmu, politiku un procesu izvērtēšanas jautājumiem, kā arī veicinot starptautisko sadarbību unpieredzes apmaiņu ar citām izvērtēšanas biedrībām, institūcijām un akadēmisko vidi.

LATES apvieno gan neatkarīgus izvērtētājus, gan izvērtēšanas projektu pasūtītājus, gan akadēmisko aprindu pārstāvjus. LATES ir atvērta gan pieredzējušiem izvērtēšanas jomas profesionāļiem, gan iesācējiem, kurus vieno interese par izvērtēšanu un vēlme to popularizēt un attīstīt Latvijā.