Notikumi Par LATES notikumiem
26.02.2015 - 26.02.2015

LATES kopsapulce 26.februārī

2015.gada 26.februārī notika LATES ikgadējā kopsapulce. Kopsapulces mērķis bija izskatīt un pastiprināt LATES gada pārskatu, pārrunāt izvērtēšanas standartu piemērošanu un citus jautājumus.

22.04.2015 - 22.04.2015

Diskusija „Kas ir izvērtēšana?” 22.aprīlī

2015.gada 22.aprīlī Ernst&Young telpās notika LATES rīkotā diskusija par tēmu „Kas ir izvērtēšana”.

20.05.2015 - 21.05.2015

Starptautiskā izvērtēšanas konference Lietuvā 20-21.maijā

No 20.-21.maijam Lietuvā norisinājās sestā starptautiskā izvērtēšanas konference par tēmu „Izvērtēšanas rezultāti lēmumu pieņemšanai: pielietojums, izaicinājumi un piemēri” (EVALUATION RESULTS FOR DECISION-MAKING: Use, challenges and examples). Konferenci rīkoja Lietuvas Finanšu ministrija un šāda konference Lietuvā tiek rīkota nu jau sesto reizi.

30.05.2016 - 30.05.2016

Diskusija 30.maijā: Kā atšķirt labu izvērtējumu no slikta?

Latvijas izvērtētāju asociācija 30.maijā plkst. 15.30 ES mājā rīko atvērtu diskusiju "Kā atšķirt labu izvērtējumu no slikta?".

24.03.2017 - 24.03.2017

LATES kopsapulce 22. martā

2017.gada 22.martā notiks LATES ikgadējā kopsapulce. Kopsapulces mērķis ir izskatīt valdes atskaiti par paveikto, izskatīt un apstiprināt LATES gada pārskatu, pārrunāt LATES turpmākās darbības plānus.

18.09.2018 - 18.09.2018

Diskusija par izvērtējumu darba uzdevumu izstrādi

Latvijas izvērtētāju asociācija aicina piedalīties diskusijā par izvērtējumu darba uzdevumu izstrādi un starptautisko labo pieredzi izvērtējumu darba uzdevumu noteikšanā. Diskusija notiks š.g.18. septembrī plkst. 15:00-18:00, Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās – Strēlnieku iela 4A, Rīgā.

Lūdzam reģistrēties dalībai diskusijā līdz š.g. 16.septembrim: https://goo.gl/iiK3uJ

14.12.2018 - 14.12.2018

Interaktīva izvērtēšanas spēle

29.06.2020 - 29.06.2020

Izvērtēšanas institucionalizācija Latvijā un Eiropā – globāla salīdzinošā pētījuma rezultātu prezentācija 29.jūnijā 15:00

2020.gada 29.jūnijā plkst. 15:00 Latvijas izvērtētāju asociācija aicina uz globāla salīdzinošā pētījuma 'The Institutionalisation of Evaluation in Europe' rezultātu prezentāciju un diskusiju tiešsaistē.

30.03.2021 - 30.03.2021

LATES kopsapulce 30.martā

18.10.2023 - 18.10.2023

Izvērtēšanas konference “Izvērtēšana labākai pārvaldībai?”

Latvijas izvērtētāju asociācija (LATES) aicina uz Latvijā pirmo izvērtēšanas konferenci, kas veltīta izvērtēšanas lomai labāku lēmumu pieņemšanā un rīcībpolitiku īstenošanā.
Konferences mērķis ir pirmo reizi Latvijā sapulcēt kopā visu to jomu pārstāvjus, kurās tiek veikti izvērtējumi, lai radītu platformu savstarpējai sadarbībai, pieredzes apmaiņai un mācīšanās veicināšanai. Konferences nolūks ir veicināt sadarbību starp dažādajām jomām, sekmēt izvērtēšanas pielietojumu un būt par iedvesmas avotu izvērtējumu pasūtītājiem, izvērtētājiem un lietotājiem.