Notikumi Par LATES notikumiem
18.10.2023 - 18.10.2023

Izvērtēšanas konference “Izvērtēšana labākai pārvaldībai?”

Latvijas izvērtētāju asociācija (LATES) aicina uz Latvijā pirmo izvērtēšanas konferenci, kas veltīta izvērtēšanas lomai labāku lēmumu pieņemšanā un rīcībpolitiku īstenošanā.
Konferences mērķis ir pirmo reizi Latvijā sapulcēt kopā visu to jomu pārstāvjus, kurās tiek veikti izvērtējumi, lai radītu platformu savstarpējai sadarbībai, pieredzes apmaiņai un mācīšanās veicināšanai. Konferences nolūks ir veicināt sadarbību starp dažādajām jomām, sekmēt izvērtēšanas pielietojumu un būt par iedvesmas avotu izvērtējumu pasūtītājiem, izvērtētājiem un lietotājiem.