Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana

Projekta mērķa grupa ir LATES biedri, izvērtētāji, izvērtējumu pasūtītāji (valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas un citi) un izvērtējumu lietotāji. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga, Latvija.

Galvenās aktivitātes: LATES līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos; LATES konferences organizēšana izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā; LATES administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai.

Plānotie rezultāti: nosūtīti 2 atzinumi/ viedokļi/ aizpildītas aptaujas anketas; organizēta konference ar vismaz 25 dalībniekiem, biedrības mājas lapā publicēti materiāli par uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieeju latviešu valodā; organizēta 1 biedru kopsapulce.

Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. oktobrim Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektam piešķirts finansējums 10000,00 euro.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.