Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā 2022. gadā

Latvijas izvērtētāju asociācija 2022.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” (līguma Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/014/32).

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

Projekta mērķa grupa ir Biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” biedri, nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvji, izvērtētāji, izvērtējumu pasūtītāji un izvērtējumu lietotāji. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga.

Galvenās aktivitātes: izvērtēšanas kvalitātes stiprināšana Latvijā, sagatavota un īstenota mācību programma NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, izvērtētāju, izvērtējumu pasūtītāju un lietotāju informēšana par izvērtēšanas jomas aktualitātēm, NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai un finansējuma piesaistes aktivitātes.

Plānotie rezultāti: 40 NVO pārstāvji papildinājuši zināšanas izvērtēšanas jomā, publicētas vismaz 10 ziņas biedrības interneta vietnē un biedrības LinkedIn un Facebook lapā, vismaz 3 reizes biedrība iesaistījās politikas veidošanas procesā, sniedzot atzinumu, viedokli vai aizpildot anketu, organizēta biedru kopsapulce un sanāksmes biedrības darba plānošanai, kā arī sagatavots vismaz viens projekta pieteikums. Projekts tiek īstenots no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. oktobrim Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektam piešķirts finansējums 16883,77 euro.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.