Kā kļūt par biedru Informācija par iestāšanos

Biedrībā var iestāties ikviena rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kuru interesē vai kuras profesionālā darbība saistīta tādā vai citādā veidā ar izvērtēšanas jautājumiem. LATES apvieno gan izvērtētājus, gan izvērtējumu pasūtītājus, gan akadēmisko aprindu pārstāvjus, gan izvērtējumu lietotājus. LATES ir atvērta gan pieredzējušiem izvērtēšanas jomas profesionāļiem, gan iesācējiem, kurus vieno interese par izvērtēšanu un vēlme to popularizēt un attīstīt Latvijā.
 
Persona, kas vēlas iestāties Biedrībā, iesniedz valdei rakstisku iesniegumu, nosūtot to uz e-pastu valde@izvertesana.lv, kā arī iemaksā iestāšanās maksu Biedrības kontā. Iesniegumu valde izskata un mēneša laikā sniedz atbildi. Iestāšanās maksa tiek atgriezta maksātājam, ja pieteicēju neuzņem par Biedrības biedru.
 
FIZISKA PERSONA (iesnieguma forma)
Iestāšanās / gada maksa 30 EUR
 
JURIDISKA PERSONA (iesnieguma forma)
Iestāšanās / gada maksa 100 EUR
 
Juridiskas personas gadījumā iesniegumā norāda fiziskas personas, kas būs pilnvarotas to pārstāvēt Biedrības darbā, bet ne vairāk kā trīs fiziskas personas.