Izvērtēšanas definīcija Kas ir izvērtēšana?

Izvērtēšana ir sistemātisks un objektīvs process, kas vērsts uz kāda objekta vērtības vai nozīmīguma noskaidrošanu, ar mērķi samazināt neskaidrības lēmumu pieņemšanā, pieņemt izsvērtus lēmumus un veicināt uzlabojumus.
 
Izvērtēšanas objekts var būt politika, programma, projekts, stratēģija, organizācija, persona, joma, produkts, pati izvērtēšana u.c.
 
Izvērtēšanas fokuss var būt vajadzības, atbilstība, efektivitāte, procesi, iznākumi, ietekme, ilgtspēja u.c.
 
Izvērtēšana var notikt pirms darbības uzsākšanas (ex ante), tās laikā vai pēc tās (ex post).
 
Pēc izvērtējuma veicēja izšķir ārēju izvērtējumu, iekšēju izvērtējumu, pašvērtējumu un cita izvērtējumu.
 
Izvērtējums norit sistemātiski, balstoties uz noteiktiem kritērijiem un pielietojot empīriskas pētniecības metodes.
 
Izvērtējumi var tikt veikti ar nolūku nodrošināt kontroli, iegūt jaunas zināšanas, lai attīstītos un pilnveidotos, lai attaisnotu esamību / saglabātu statusu, īstenotu nezināmus mērķus.
 
Izvērtējuma veikšanas galvenais uzdevums ir tā rezultātu izmantošana un lietošana izvērtējuma objekta uzlabošanai. Izvērtējuma galvenais mērķis ir veicināt kopējo sabiedrības labumu.