LATES kopsapulce 22. martā

Pasākuma norise

  • Datums:
  • Categories:

2017.gada 22.martā notiks LATES ikgadējā kopsapulce. Kopsapulces mērķis ir izskatīt valdes atskaiti par paveikto, izskatīt un apstiprināt LATES gada pārskatu, pārrunāt LATES turpmākās darbības plānus.