LATES kopsapulce 30.martā

Pasākuma norise

  • Datums:
  • Categories:

2021.gada 30.martā notiks LATES ikgadējā kopsapulce. Kopsapulces mērķis ir izskatīt valdes atskaiti par paveikto, ievēlēt biedrības jauno valdi, izskatīt un apstiprināt LATES gada pārskatu, pārrunāt LATES turpmākās darbības plānus.