Interaktīva izvērtēšanas spēle

Pasākuma norise

  • Datums:

Latvijas izvērtētāju asociācija 12.decembrī vadīja interaktīvu izvērtēšanas spēli ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas sanāksmē. Spēles mērķis ir rosināt diskusiju par risinājumiem kā uzlabot izvērtējumu kvalitāti un novērst biežāk sastopamās problēmas.

Spēles gaitā izvērtējumu pasūtītāji un izvērtētāji kopīgi meklēja labākos risinājumus reālām problēmsituācijām, ar kurām nereti nākas saskarties izvērtējuma iepirkumos un izvērtējumu gaitā.