Starptautiskā izvērtēšanas konference Lietuvā 20-21.maijā

Pasākuma norise

  • Datums:
  • Categories:

No 20.-21.maijam Lietuvā norisinājās sestā starptautiskā izvērtēšanas konference par tēmu „Izvērtēšanas rezultāti lēmumu pieņemšanai: pielietojums, izaicinājumi un piemēri” (EVALUATION RESULTS FOR DECISION-MAKING: Use, challenges and examples). Konferenci rīkoja Lietuvas Finanšu ministrija un šāda konference Lietuvā tiek rīkota nu jau sesto reizi.

Konference bija veltīta izvērtēšanas lietošanai un ietekmei. Konferences sesijās tika pārrunāti tādi jautājumi kā izvērtēšanas pielietošanu ietekmējošie faktori; dažādas pieejas kā uzlabot izvērtējumu ietekmi un ticamību; izaicinājumi un risinājumi, veidojot uz pierādījumiem balstītu politiku un izplatot izvērtējumu rezultātus. Divu dienu laikā bija iespēja noklausīties virkni interesantu referātu, kas skatīja šos jautājumus gan no teorētiska skatu punkta, gan iepazīstināja ar praktiskiem piemēriem. Latviju konferencē pārstāvēja divi referāti: Normunds Strautmanis no Finanšu ministrijas iepazīstināja ar secinājumiem pēc FM veiktā nodarbināto apmācību ietekmes izvērtējuma; Krišjānis Veitners no LATES referēja par mācīšanos no izvērtējumiem. Sīkāka informācija atrodama konferences mājas lapā http://esinvesticijos.lt/en/events/evaluationconference, kur ir iespēja iepazīties ar visiem referātiem un prezentācijām, kā arī noskatīties paneļdiskusijas.