Programmu izvērtēšanas standarti

Izvērtēšanas standarti ir ekspertu kopīgi definēti pamatprincipi, kuru ievērošana ļauj paaugstināt izvērtēšanas kvalitāti.

Standartu mērķis ir definēt izvērtēšanas kvalitātes pamatprasības un ētiskās pamatnostādnes, un kalpot par izvērtētāju un izvērtējumu pasūtītāju profesionālas rīcības mērauklu un orientieri.

Standartu uzdevumi ir nodrošināt un attīstīt izvērtēšanas kvalitāti, virzīt nozares profesionālo dialogu, kalpot par orientieri plānojot un veicot izvertējumus, kalpot par orientieri izvērtēšanas apmācībā un tālākizglītībā, kalpot par atskaites punktu metaizvertējumiem un nodrošināt izvērtējumu caurskatāmību.

Pēc to fokusa izvērtēšanas standartus var iedalīt trīs grupās:

1. standarti, kas nosaka izvērtējuma kā produkta kvalitātes pamatprasības;

2. standarti, kas nosaka izvērtētāja ētikas un profesionālās rīcības pamatprasības;

3. standarti, kas nosaka izvērtēšanas procesa norisi.

 

Programmu izvērtēšanas standarti

Pirmos un visplašāk pielietotos izvērtēšanas standartus izstrādāja ASV Izglītības izvērtēšanas standartu apvienotā komiteja (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE)). Šo komiteju 1975. gadā nodibināja lielākās ASV profesionālās asociācijas, kas darbojas izglītības izvērtēšanas jomā. JCSEE izstrādāja šos standartus izglītības programmu izvērtēšanai, tomēr tie ir plaši atzīti un tiek pielietoti kā izvērtēšanas standarti arī citās jomās.

Pirmā standartu versija Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects and Materials[1] tika publicēta 1981.gadā. Tā aptvēra kopumā 30 standartus, kas iedalīti četrās grupās:

Lietderība (Utility)

Īstenojamība (Feasibility)

Godīgums (Propriety)

Precizitāte (Accuracy).

Izglītības izvērtēšanas standartu apvienotā komiteja regulāri izvērtē standartu pielietojumu un tos aktualizē. Otrais (papildinātais) standartu izdevums tika publicēts 1994.gadā jau ar nosaukumu Programmu izvērtēšanas standarti[2]. Trešais (aktuālais) standartu izdevums publicēts 2011.gadā[3]. Šajā versijā, papildus iepriekšminētajām, izdalīta jauna standartu grupa – izvērtējuma pārbaudes (accountability) standarti.

Lai rosinātu diskusiju par izvērtēšanas kvalitāti un izvērtēšanas standartu izstrādi, Latvijas izvērtētāju asociācija ir veikusi Programmu izvērtēšanas standartu tulkojumu.

Laipni aicinām iepazīties ar standartiem un izteikt savu viedokli un priekšlikumus sūtot uz e-pastu valde@izvertesana.lv

 

[1] Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects, and Materials. Developed by the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, McGraw-Hill, 1981

[2] Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994). The Program Evaluation Standards. Thousand Oaks, CA: Sage.

[3] Yarbrough, D. B., Shulha, L. M., Hopson, R. K., and Caruthers, F. A. (2011). The program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

0 Komentāri
Pievienot Komentāru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *