Pirmā izvērtēšanas konference IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?

Latvijas izvērtētāju asociācija (LATES) aicina uz Latvijā pirmo izvērtēšanas konferenci “IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?, kas notiks 2023.gada 18.oktobrī 13:00-17:00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, W32 telpā 3 stāvā, Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.

Reģistrācijas forma konferencei pieejama ŠEIT

Konferences mērķis ir pirmo reizi Latvijā sapulcēt kopā visu to jomu pārstāvjus, kurās tiek veikti izvērtējumi, lai radītu platformu savstarpējai sadarbībai, pieredzes apmaiņai un mācīšanās veicināšanai. Konferences nolūks ir veicināt sadarbību starp dažādajām jomām, sekmēt izvērtēšanas pielietojumu un būt par iedvesmas avotu izvērtējumu pasūtītājiem, izvērtētājiem un lietotājiem.

Konferences galvenā tēma ir labāka pārvaldība, sekmējot pierādījumos balstītu pieeju rīcībpolitiku veidošanā un īstenošanā. Regulārs un jēgpilns uzraudzības un izvērtēšanas process ir svarīgs labas pārvaldības kultūras elements. Lai izvērtējumi spētu ietekmēt politikas veidošanas procesu un rezultātus, ir jābūt interesei un vēlmei šādus pierādījumus meklēt, prasmēm izvērtējumus veidot un veikt, jābūt pieejamiem kvalitatīviem un savlaicīgiem izvērtējumu rezultātiem, un vēlmei un iespējai šos rezultātus atbilstoši pielietot.

Ar izvērtēšanu Latvijā visbiežāk saskaramies runājot par ES fondu un programmu ietekmi, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un sagatavojot tiesību aktu projektus. Šajās jomās iesaistītie profesionāļi plāno un veic izvērtējumus, lielākoties, lai izpildītu normatīvas prasības vai reaģējot uz ārēju spiedienu. Izvērtēšana kultūra Latvijā sastopama šaurās, savstarpēji izolētās jomās; nav saiknes starp politiku, ES programmu vai tiesību aktu izvērtējumiem un to rezultātiem. Dialogs starp izvērtējumu pasūtītājiem, izvērtētājiem un izvērtējumu lietotājiem gandrīz nemaz nepastāv. Vienlaikus, lēmumu pieņēmēji, ierēdņi un sabiedrība regulāri izjūt pierādījumu trūkumu, kas kavē pieņemt pamatotus un izsvērtus lēmumus.

Konferencē kopīgi meklēsim atbildes uz jautājumiem:

  • Kā veicināt pieprasījumu pēc pierādījumos balstītas rīcībpolitikas un atbilstošu piedāvājumu?
  • Kā veicināt izvērtējumu un to rezultātu pielietošanu labāku lēmumu pieņemšanā?
  • Kāpēc nestrādā publiskā – pilsoniskā sadarbība politiku īstenošanā un izvērtēšanā?
  • Kā panākt ciešāku pārnozaru sadarbību?
  • Kā panākt lielāku izvērtēšanas lomu politiku veidošanā un īstenošanā?

 

Īpašais viesis

Ar ievadrunu konferencē attālināti piedalīsies Maikls Kvinns Pattons (M.Q.Patton) – viens no prominentākajiem izvērtēšanas teorētiķiem, izvērtēšanas jomas pamatlicējiem, daudzu izvērtēšanas nozares attīstībai būtisku grāmatu autors, vairāku klasisku izvērtēšanas pieeju izstrādātājs (Utilisation focused evaluation, Developmental evaluation, Principles focused evaluation, Blue Marble evaluation). M.K. Pattons ir neatkarīgs izvērtētājs, bijušais Amerikas izvērtētāju asociācijas prezidents, nodibinājuma Utilization-Focused Evaluation dibinātājs un vadītājs, Starptautiskās Izvērtēšanas Akadēmijas valdes loceklis.

Darba kārtība

ATKLĀŠANA

13:00 – 13:10

 

Krišjānis Veitners

Latvijas izvērtētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

13:10 – 13:15

 

Weronika B. Felcis

Starptautiskā Izvērtēšanas Akadēmija, viceprezidente

13:15 – 14:00

 

 

 

Maikls Kvinns Pattons (M.Q.Patton)

“Izvērtēšana labākai pārvaldībai?”

Prominents izvērtēšanas teorētikis un praktiķis, bijušais Amerikas izvērtētāju asociācijas prezidents. Starptautiskās Izvērtēšanas Akadēmijas valdes loceklis

14:00 – 15:00

 

 

 

Paneļdiskusija: “No izvērtējuma līdz rīcībai, jeb kā veicināt pierādījumos balstītu rīcībpolitiku?”

Diskusijā aplūkosim dažādus skatījumus uz pierādījumiem un to lomu rīcībpolitiku veidošanā, plānošanā un īstenošanā. Diskusijā piedalās valsts pārvaldes, lēmumu pieņēmēju, akadēmiskā sektora un izvērtētāju pārstāvji.

15:00 – 15:30 PĀRTRAUKUMS UN KAFIJAS PAUZE

15:30 – 17:00

 

 

 

 

Diskusija “Kopā mēs varam vairāk, jeb kā veicināt sadarbību?”

 Diskusijā pārrunāsim kādas ir sadarbības iespējas starp dažādām jomām, nozarēm un spēlētājiem publiskajā sektorā lai veicinātu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanas kultūras attīstību. Kā arī meklēsim praktiskus risinājumus sadarbības veicināšanā un tālākā attīstībā.

NOSLĒGUMS

 

Uz konferenci aicinām  politikas veidotājus, lēmumu pieņēmējus un īstenotājus, ierēdņus, izvērtētājus, akadēmiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus. Konference ir atvērta ikvienam, kas ir ieinteresēts pierādījumos balstītas lēmumu pieņemšanas kultūras veidošanā Latvijā. LATES patiesi cer, ka konferences dalībnieku idejas veicinās izvērtēšanas kultūras attīstību Latvijā dažādās jomās un rezultēsies labāku lēmumu pieņemšanā īstenojot programmas, politikas un ieviešot tiesību aktus.

Konferences valoda: latviešu un angļu.

Reģistrācijas forma konferencei pieejama ŠEIT.

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0 Komentāri
Pievienot Komentāru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *