Blogs Bloga ieraksti
31.10.2021 Izvērtēšanas standarti un ētikas principi

Latvijas izvērtētāju asociācija publisko izstrādāto Izvērtēšanas standartu un ētikas principu versiju. Standarti tika izskatīti un pilnveidoti diskusiju ciklā, iesaistot kopumā 60 izvērtētājus, izvērtējumu pasūtītājus un īstenotājus, radniecīgo profesiju pārstāvjus un izvērtējumu lietotājus.

(vairāk…)

17.10.2021 Diskusija par izvērtēšanas standartiem ar izvērtējumu lietotājiem un dalībniekiem

(vairāk…)

17.10.2021 Dažādu valstu un organizāciju izvērtēšanas standarti

Latvijas izvērtētāju asociācija, izstrādājot izvērtēšanas standartu priekšlikumu, apzināja un izpētīja dažādu valstu un organizāciju izstrādātos izvērtēšanas standartus. Zemāk publicējam saites, kur atrodami daži no šiem standartiem.

(vairāk…)

04.10.2021 Sagatavota izvērtēšanas standartu sākotnējā versija

Latvijas izvērtētāju asociācija sagatavojusi izvērtēšanas standartu sākotnējo versiju. Standartu uzmetums tiek izskatīts trīs diskusiju ciklā, iesaistot izvērtētājus, izvērtējumu pasūtītājus un īstenotājus, radniecīgo profesiju pārstāvjus un izvērtējumu lietotājus. (vairāk…)

28.03.2021 Tiks sagatavoti izvērtēšanas standarti un ētikas principi

Lai stiprinātu izvērtēšanas kvalitāti Latvijā, biedrība “Latvijas Izvērtētāju asociācija” uzsāk darbu pie vienotu izvērtēšanas standartu un ētikas principu sagatavošanas. Tie tiks sagatavoti šī gada laikā un izskatīti trīs diskusiju ciklā, iesaistot izvērtētājus, izvērtējumu pasūtītājus un īstenotājus, radniecīgo profesiju pārstāvjus un izvērtējumu lietotājus. (vairāk…)

14.03.2021 Latvijas izvērtētāju asociācija uzsāk īstenot projektu asociācijas darbības stiprināšanai

Latvijas izvērtētāju asociācija 2021.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana izvērtēšanas kultūras attīstīšanai Latvijā” (Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/011).

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un sekmētu datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādi. (vairāk…)

01.07.2020 Pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentācija un diskusija

2020.gada 29.jūnijā Latvijas izvērtētāju asociācija rīkoja globāla salīdzinošā pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju. Aicinām iepazīties ar diskusiju un tās materiāliem.  (vairāk…)

16.06.2020 Aicinām uz pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju

Pirmdien, 29.jūnijā plkst. 15:00 Latvijas izvērtētāju asociācija aicina uz globāla salīdzinošā pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju tiešsaistē, asociācijas Facebook lapā. Klausītāji tiks iepazīstināti ar galvenajiem secinājumiem no nesen publicētā globālā salīdzinošā pētījuma par izvērtēšanas kultūras attīstību Eiropā. (vairāk…)

14.06.2020 Latvija globālā salīdzinošā pētījumā par izvērtēšanas institucionalizāciju Eiropā

2020.gada maijā izdevniecība Palgrave Macmillan publicējusi salīdzinošu pētījumu par izvērtēšanas kultūras attīstību Eiropā. ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe‘ ir pirmā daļa no globāla salīdzinoša pētījuma par izvērtēšanas attīstību pasaulē, ko iniciējis Izvērtēšanas centrs CEval no Vācijas. Latvija pirmo reizi ir iekļauta šādā salīdzinošā pētījumā, kas ļauj daudzpusīgi un sistemātiski salīdzināt izvērtēšanas attīstību Latvijā ar citām valstīm.

(vairāk…)

13.05.2019 Interaktīva spēle ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas dalībniekiem

2018.gada 18.decembrī LATES sadarbībā ar FM Izvērtēšanas nodaļu vadīja izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšanas semināru ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas dalībniekiem. Spēles mērķis bija radīt iespēju izvērtējumu pasūtītājiem kopīgi ar izvērtētājiem pārdomāt problēmas, kas rodas izvērtējumu gaitā un noteikt vairākas atšķirīgas stratēģijas, kas ļautu novērst šādu problēmu rašanos. (vairāk…)