Maikla Skrivena piemiņai (1928 – 2023)

2023.gada 28.augustā mūžībā devies Maikls Skrivens (Michael Scriven) – viens no ietekmīgākajiem un ievērojamākajiem domātājiem, kura devums ir būtiski ietekmējis izvērtēšanas attīstību un veidojis pamatu izvērtēšanas jomai kādu to pazīstam šobrīd. Bez Maikla Skrivena mēs domātu un runātu par izvērtēšanu un tās lomu citādāk, tādēļ šodien pieminam un atskatāmies uz viņa devumu.

Maikls Skrivens viens no pirmajiem definēja, kas ir izvērtēšana, un viņa 1967.gadā formulētā izvērtēšanas definīcija joprojām ir viena no precīzākajām un plašāk lietotajām. Formulējot jēdzienu ‘izvērtēšanas loģika’ M.Skrivens palīdzēja saprast, ko mēs darām, kad veicam izvērtējumu. Veidojot un attīstot izvērtēšanas tezauru M.Skrivens ir konceptualizējis un attīstījis daudzus jēdzienus un terminus, ko lietojam ikdienā veicot izvērtējumus. Virkne jēdzienu tiek lietota arī ārpus izvērtēšanas jomas, piemēram, ‘formatīvs’, ‘summatīvs’, ‘metaizvērtējums’, ‘izvērtējuma objekts (evaluand)’ un daudzi citi.

Protestējot pret izvērtējumu pasūtītāju aprindās dominējošo uzskatu, ka programmu izvērtēšana ir tikai un vienīgi mērķu sasniegšanas mērījums, M.Skrivens formulē jaunu – mērķa brīvu (goal free) izvērtēšanas pieeju, tā iedrošinot izvērtētājus meklēt patieso jēgu, neierobežojot meklējumus ar šauru, iepriekšnoteiktu ietvaru. Viņa plašais un atvērtais prāts raudzījās pāri vienas disciplīnas ietvariem, meklējot pēc kopsakarībām un pamatprincipiem. Šādu – plašu un aptverošu – viņš redzēja arī izvērtēšanu, aktīvi popularizējot savu redzējumu par izvērtēšanu kā alfa disciplīnu, vai transdisciplīnu, kas ir pamatā ikvienai argumentētai un racionālai darbībai pētniecībā.

M.Skrivens ir spēlējis nozīmīgu lomu arī izvērtētāju profesionālās izaugsmes veicināšanā. Viņš ir viens no pasaulē lielākās profesionālās izvērtētāju organizācijas – Amerikas izvērtētāju asociācijas – dibinātājiem un vadītājiem. Viņš uzsāka izvērtēšanas kontrolsarakstu (checklist) veidošanas projektu izstrādājot ‘Key evaluation checklist‘ kā palīglīdzekli programmu un politiku izvērtējumu plānošanā un īstenošanā. Viņa plašās akadēmiskās intereses aptvēra dažādas jomas – izvērtēšanu, zinātnes filozofiju, psiholoģiju, matemātiku un datortehnoloģijas. M.Skrivens ir publicējis vairāk kā 400 rakstu un publikāciju dažādās jomas, kā arī ir izveidojis tiešsaistes atvērtās piekļuves žurnālu JMDE (Journal of Multidisciplinary Evaluation).

Latvijā, iespējams, tikai nedaudzi būs dzirdējuši Maikla Skrivena vārdu, tomēr daudzi ikdienā saskaras ar viņa mantojumu. Lai viņa paveiktais iedvesmo mūs raudzīties uz nākotni ar atvērtām acīm un kritisku prātu.

0 Komentāri
Pievienot Komentāru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *