Latvijas Izvērtētāju asociācija izstrādā mācību programmu NVO par izvērtēšanu

Latvijas Izvērtētāju asociācija ir uzsākusi darbu pie mācību programmas NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju. Īpaša vērība mācību programmā tiks pievērsta  uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas pielietošanai projektu un programmu īstenošanai, pakalpojumu novērtēšanai vai organizāciju attīstības stratēģiju izvērtēšanai. Šī pieeja ir ļoti piemērota izmantošanai nevalstiskajā sektorā, jo fokusējās uz ieinteresēto pušu līdzdalību un kopīgu mācīšanos vienota mērķa sasniegšanai.

Macību programmas iekļaus dažādus moduļus: Izvērtēšanas ABC, Kāpēc izvērtēt? Ko izvērtēt? Iesaistītās puses, Izvērtējuma process, Datu ieguve, Analīze un novērtējums, Izvērtējuma rezultātu ziņošana un pielietojums un Uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās sistēmas izveide.

Mācību programams sagatavošana notiek projekta “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” (līguma Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/014/32) ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: izvērtēšanas kvalitātes stiprināšana Latvijā, sagatavota un īstenota mācību programma NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, izvērtētāju, izvērtējumu pasūtītāju un lietotāju informēšana par izvērtēšanas jomas aktualitātēm, NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai un finansējuma piesaistes aktivitātes.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0 Komentāri
Pievienot Komentāru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *