Latvija globālā salīdzinošā pētījumā par izvērtēšanas institucionalizāciju Eiropā

2020.gada maijā izdevniecība Palgrave Macmillan publicējusi salīdzinošu pētījumu par izvērtēšanas kultūras attīstību Eiropā. ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe‘ ir pirmā daļa no globāla salīdzinoša pētījuma par izvērtēšanas attīstību pasaulē, ko iniciējis Izvērtēšanas centrs CEval no Vācijas. Latvija pirmo reizi ir iekļauta šādā salīdzinošā pētījumā, kas ļauj daudzpusīgi un sistemātiski salīdzināt izvērtēšanas attīstību Latvijā ar citām valstīm.

Kaut arī izvērtēšana ir strauji augoša disciplīna, par tās globālo izplatību un attīstības līmeni ir zināms maz. Lai novērstu šo zināšanu trūkumu, Izvērtēšanas centrs CEval 2016.gadā uzsāka pētniecības projektu “Evaluation Globe – Compendium on Assessment of Institutionalization of Assessment”. Kopumā plānotas četras grāmatas, aptverot Eiropu, Ziemeļ- un Dienvidameriku, Āfriku, Āziju un Austrāliju. Apjomīgajā salīdzinošajā pētījumā tiek izmantots vienots teorētiskais un metodoloģiskais ietvars, lai identificētu visas tās valstis, kurās ir konstatējama izvērtēšanas attīstība, un sistemātiski novērtētu izvērtēšanas institucionalizācijas pakāpi tajās. Pētījumā analizēta izvērtēšanas izplatība, loma un pielietojums valstu politiskajā sistēmā, sabiedrībā (sociālajā sistēmā) un izvērtētāju vidē (profesionalizācijas sistēma). Pētījuma galvenais mērķis ir dot iespēju starpdisciplinārai auditorijai labāk izprast izvērtēšanas institucionalizāciju dažādās valstīs, reģionos un nozarēs.

Pirmajā pētījuma sējumā, kas veltīts Eiropai, aprakstīta gan izvērtēšanas sākotnējā attīstība, gan tās pašreizējā attīstības pakāpe 16 Eiropas valstīs un Eiropas Savienībā. Valstu nodaļas sastādījuši atlasīti zinātnieki un izvērtētāji no attiecīgajām valstīm, kas ļauj veikt detalizētu salīdzinājumu un aptverošu rezultātu sintēzi. Pētījuma iniciatori un sakārtotāji ir Prof. Dr. Reinhards Štokmans, Dr. Volfgangs Meiers un Lena Taube no Zārlandes universitātes Izvērtēšanas centra CEval (www.ceval.de). Nodaļu par Latviju izstrādājis Latvijas izvērtētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs MEval Krišjānis Veitners.

Grāmata ir pieejama izdevniecībā Palgrave MacMillan (vairāk informācijas var atrast šeit).

2020.gada jūnijā Latvijas izvērtētāju asociācija rīko pētījuma prezentāciju Latvijā, lai iepazīstinātu ar šī salīdzinoša pētījuma rezultātiem un secinājumiem. Sīkāka informācija sekos.

0 Komentāri
Pievienot Komentāru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *