Blogs Bloga ieraksti
31.10.2023 Izvērtēt jēgpilni: rokasgrāmata ikvienam

Latvijas izvērtētāju asociācija publisko izvērtēšanas rokasgrāmatu ‘Izvērtēt jēgpilni: rokasgrāmata ikvienam’. Rokasgrāmatu izstrādājusi Jaunzēlandes Sociālās politikas izvērtēšanas un pētniecības vienība SUPERU. Rokasgrāmata galvenokārt ir domāta speciālistiem, kuri plāno, finansē vai īsteno kādas programmas, projektus vai politikas, un kuri vēlas labāk saprast, kā mērīt un izprast savu programmu vai iniciatīvu ietekmi. Rokasgrāmatā vieglā un vienkārša veidā sniegts ieskats par svarīgāko, kas jāzina ikvienam, kas vēlas plānot vai veikt izvērtējumu.   (vairāk…)

30.10.2023 Atskats uz pirmo izvērtēšanas konferenci “Izvērtēšana labākai pārvaldībai?”

2023.gada 18oktobrī Rīgā notika Latvijas izvērtētāju asociācijas organizētā pirmā izvērtēšanas konference “Izvērtēšana labākai pārvaldībai?”. Konference pulcēja vairāk kā 40 dalībniekus – izvērtētājus, izvērtējumu pasūtītājus, izvērtējumu lietotājus, politikas veidotājus un īstenotājus, un citus interesentus. Publiskojam pārskatu par konferencē pārrunāto. (vairāk…)

09.10.2023 Konferences IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI? darba kārtība

Latvijas izvērtētāju asociācija (LATES) aicina uz Latvijā pirmo izvērtēšanas konferenci “IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?, kas notiks 2023.gada 18.oktobrī 13:00-17:00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, W32 telpā 3 stāvā, Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.

Konferences darba kārtība

(vairāk…)

21.09.2023 Pirmā izvērtēšanas konference IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?

Latvijas izvērtētāju asociācija (LATES) aicina uz Latvijā pirmo izvērtēšanas konferenci “IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?, kas notiks 2023.gada 18.oktobrī 13:00-17:00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, W32 telpā 3 stāvā, Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.

Reģistrācijas forma konferencei pieejama ŠEIT(vairāk…)

14.09.2023 Maikla Skrivena piemiņai (1928 – 2023)

2023.gada 28.augustā mūžībā devies Maikls Skrivens (Michael Scriven) – viens no ietekmīgākajiem un ievērojamākajiem domātājiem, kura devums ir būtiski ietekmējis izvērtēšanas attīstību un veidojis pamatu izvērtēšanas jomai kādu to pazīstam šobrīd. Bez Maikla Skrivena mēs domātu un runātu par izvērtēšanu un tās lomu citādāk, tādēļ šodien pieminam un atskatāmies uz viņa devumu.

(vairāk…)

15.05.2023 Latvijas izvērtētāju asociācija uzsāk īstenot projektu asociācijas darbības stiprināšanai

Latvijas izvērtētāju asociācija 2023.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana” (līguma Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/041/39).

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” (LATES) kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā.

(vairāk…)

28.10.2022 Noslēdzas projekts uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija noslēdz projekta “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” īstenošanu.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

Mācibu programmas saturs

(vairāk…)

03.10.2022 Latvijas Izvērtētāju asociācija uzsāk izmēģinājuma veidā īstenot mācību programmu NVO

Šī gada 3. oktobrī Latvijas Izvērtētāju asociācija izmēģinājuma veidā uzsāka tiešsaistē īstenot mācību programmu NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju.

(vairāk…)

14.03.2022 Latvijas Izvērtētāju asociācija izstrādā mācību programmu NVO par izvērtēšanu

Latvijas Izvērtētāju asociācija ir uzsākusi darbu pie mācību programmas NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju. Īpaša vērība mācību programmā tiks pievērsta  uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas pielietošanai projektu un programmu īstenošanai, pakalpojumu novērtēšanai vai organizāciju attīstības stratēģiju izvērtēšanai. Šī pieeja ir ļoti piemērota izmantošanai nevalstiskajā sektorā, jo fokusējās uz ieinteresēto pušu līdzdalību un kopīgu mācīšanos vienota mērķa sasniegšanai.

(vairāk…)

24.01.2022 Latvijas izvērtētāju asociācija uzsāk īstenot projektu uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija 2022.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” (līguma Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/014/32). Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

(vairāk…)