Blogs Bloga ieraksti
21.09.2023 Pirmā izvērtēšanas konference IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?

Latvijas izvērtētāju asociācija (LATES) aicina uz Latvijā pirmo izvērtēšanas konferenci “IZVĒRTĒŠANA LABĀKAI PĀRVALDĪBAI?, kas notiks 2023.gada 18.oktobrī 13:00-17:00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku ielā 4a, Rīgā.

Reģistrācijas forma konferencei pieejama ŠEIT(vairāk…)

14.09.2023 Maikla Skrivena piemiņai (1928 – 2023)

2023.gada 28.augustā mūžībā devies Maikls Skrivens (Michael Scriven) – viens no ietekmīgākajiem un ievērojamākajiem domātājiem, kura devums ir būtiski ietekmējis izvērtēšanas attīstību un veidojis pamatu izvērtēšanas jomai kādu to pazīstam šobrīd. Bez Maikla Skrivena mēs domātu un runātu par izvērtēšanu un tās lomu citādāk, tādēļ šodien pieminam un atskatāmies uz viņa devumu.

(vairāk…)

15.05.2023 Latvijas izvērtētāju asociācija uzsāk īstenot projektu asociācijas darbības stiprināšanai

Latvijas izvērtētāju asociācija 2023.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana” (līguma Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/041/39).

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” (LATES) kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā.

(vairāk…)

28.10.2022 Noslēdzas projekts uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija noslēdz projekta “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” īstenošanu.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

Mācibu programmas saturs

(vairāk…)

03.10.2022 Latvijas Izvērtētāju asociācija uzsāk izmēģinājuma veidā īstenot mācību programmu NVO

Šī gada 3. oktobrī Latvijas Izvērtētāju asociācija izmēģinājuma veidā uzsāka tiešsaistē īstenot mācību programmu NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju.

(vairāk…)

14.03.2022 Latvijas Izvērtētāju asociācija izstrādā mācību programmu NVO par izvērtēšanu

Latvijas Izvērtētāju asociācija ir uzsākusi darbu pie mācību programmas NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju. Īpaša vērība mācību programmā tiks pievērsta  uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas pielietošanai projektu un programmu īstenošanai, pakalpojumu novērtēšanai vai organizāciju attīstības stratēģiju izvērtēšanai. Šī pieeja ir ļoti piemērota izmantošanai nevalstiskajā sektorā, jo fokusējās uz ieinteresēto pušu līdzdalību un kopīgu mācīšanos vienota mērķa sasniegšanai.

(vairāk…)

24.01.2022 Latvijas izvērtētāju asociācija uzsāk īstenot projektu uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija 2022.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” (līguma Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/014/32). Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

(vairāk…)

31.10.2021 Izvērtēšanas standarti un ētikas principi

Latvijas izvērtētāju asociācija publisko izstrādāto Izvērtēšanas standartu un ētikas principu versiju. Standarti tika izskatīti un pilnveidoti diskusiju ciklā, iesaistot kopumā 60 izvērtētājus, izvērtējumu pasūtītājus un īstenotājus, radniecīgo profesiju pārstāvjus un izvērtējumu lietotājus.

(vairāk…)

17.10.2021 Diskusija par izvērtēšanas standartiem ar izvērtējumu lietotājiem un dalībniekiem

(vairāk…)

17.10.2021 Dažādu valstu un organizāciju izvērtēšanas standarti

Latvijas izvērtētāju asociācija, izstrādājot izvērtēšanas standartu priekšlikumu, apzināja un izpētīja dažādu valstu un organizāciju izstrādātos izvērtēšanas standartus. Zemāk publicējam saites, kur atrodami daži no šiem standartiem.

(vairāk…)