28.10.2022 Noslēdzas projekts uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā

Latvijas izvērtētāju asociācija noslēdz projekta “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā” īstenošanu.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas attīstīšanai Latvijā.

Mācibu programmas saturs

(vairāk…)

03.10.2022 Latvijas Izvērtētāju asociācija uzsāk izmēģinājuma veidā īstenot mācību programmu NVO

Šī gada 3. oktobrī Latvijas Izvērtētāju asociācija izmēģinājuma veidā uzsāka tiešsaistē īstenot mācību programmu NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju.

(vairāk…)

14.03.2022 Latvijas Izvērtētāju asociācija izstrādā mācību programmu NVO par izvērtēšanu

Latvijas Izvērtētāju asociācija ir uzsākusi darbu pie mācību programmas NVO ar mērķi stiprināt nevalstiskā sektora zināšanas izvērtēšanas jomā, tādējādi veicinot NVO kapacitāti un veiktspēju. Īpaša vērība mācību programmā tiks pievērsta  uzraudzības, izvērtēšanas un mācīšanās pieejas pielietošanai projektu un programmu īstenošanai, pakalpojumu novērtēšanai vai organizāciju attīstības stratēģiju izvērtēšanai. Šī pieeja ir ļoti piemērota izmantošanai nevalstiskajā sektorā, jo fokusējās uz ieinteresēto pušu līdzdalību un kopīgu mācīšanos vienota mērķa sasniegšanai.

(vairāk…)