Latvijas Izvērtētāju asociācija (LATES)

Latvijā reģistrēta nevalstiska organizācija,
kuras virsmērķis ir attīstīt izvērtēšanas kultūru Latvijā.

LASĪT VAIRĀK